'Specificaties volgens IP64 of IEC60529
Het woordmerk en de logo’s van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en ieder gebruik van die merken door Panasonic Corporation vindt plaats onder
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van de respectievelijke eigenaren.