Informacje prawne

Podmiot odpowiedzialny
Panasonic Electric Works Europe AG
Robert-Koch-Straße 100
85521 Ottobrunn, Niemcy
Tel.: +49(0)89 45354-1000
Faks: +49(0)89 45354-2111
Adres e-mail: [email protected]

HRB 73646
Amtsgericht München 05.06.84
Nr ident. podatkowej: DE 131165878
Nr podatkowy: 139/116/20035

Rada nadzorcza:
Atsushi Sato (Przewodniczący)
Rada zarządzająca:
Johannes Spatz (Przewodniczący)
Peter Ehrl, Takeshi Kubota

 

Adnotacje prawne
Treści stron internetowych: Panasonic Electric Works Europe AG nieustannie sprawdza i aktualizuje informacje zawarte na swoich stronach internetowych. Mimo tego istnieje możliwość, że informacje te mogły ulec zmianie. W związku z powyższym nie bierzemy na siebie żadnej odpowiedzialności ani nie gwarantujemy, że zarówno informacje, jak i dane znajdujące się na wspomnianych stronach są aktualne, prawidłowe lub kompletne.

Zmiany: Panasonic Electric Works zastrzega sobie prawo do uzupełniania lub wprowadzania zmian do wszelkich informacji bez uprzedniego powiadomienia.

Linki: Strony internetowe Panasonic Electric Works Group zawierają linki do innych stron. Panasonic Electric Works nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na tych stronach.

Prawa autorskie: Prawa autorskie należą do Panasonic Electric Works Group. Wszystkie teksty, elementy graficzne, zdjęcia i animacje zawarte na naszych stronach lub dostępne do pobrania podlegają prawom autorskim. Zdjęcia zawarte na stronie internetowej czasami podlegają prawom autorskim osób trzecich. Kopiowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie tych treści w celach komercyjnych bez uzyskania uprzedniej zgody Panasonic Electric Works jest niedozwolone.

Ochrona danych osobowych: Nasze strony internetowe działają w różnych krajach i są przeznaczone dla obywateli tych krajów. Dane osobowe tych osób będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązujących w danym kraju. Dane te mogą być udostępniane tylko w ramach Grupy Panasonic przede wszystkim w celu obsługi wniosków składanych przez naszych klientów.

Automatyczne gromadzenie danych i pliki cookie
Z przyczyn organizacyjnych i technicznych przy odwiedzaniu naszych stron internetowych zapisywane będą następujące dane: nazwy odwiedzanych stron, typ przeglądarki i systemu operacyjnego, data i godzina uzyskania dostępu do strony, używane mechanizmy wyszukiwania, skrócony adres IP, do którego uzyskiwano dostęp oraz nazwy pobieranych plików.

Państwa dane osobowe i prywatność są chronione przez cały czas — ocena rzeczonych danych technicznych odbywa się anonimowo i wyłącznie w celach statystycznych pod kątem ciągłego doskonalenia i uatrakcyjniania naszych usług internetowych. Wszystkie dane gromadzone anonimowo są przechowywane w bezpiecznym systemie i wyraźnie oddzielone od wszelkich danych osobowych.

W zależności od sytuacji i ustawień przeglądarki, nasze strony internetowe mogą wykorzystywać tzw. „pliki cookie”. Są to niewielkie pliki tekstowe przesyłane z serwera www do Państwa przeglądarki i zapisywane na twardym dysku Państwa komputera. Dane osobowe użytkownika nie są zapisywane. Zapisane informacje służą do automatycznego rozpoznawania naszej strony przez Państwa przeglądarkę przy kolejnej wizycie na naszych stronach, co ułatwia nawigację. Pliki cookie, w zależności od indywidualnych preferencji, pozwalają na przykład na dostosowywanie dostępu do konkretnych stron internetowych lub zapisywanie haseł, żeby przy kolejnej wizycie nie trzeba było ich wprowadzać ponownie.

Jeżeli nie chcą Państwo, aby nasze strony internetowe rozpoznawały Państwa komputer przy kolejnej wizycie, można je przeglądać bez korzystania z plików cookie. Aby to zrobić, należy wybrać opcję „Nie akceptuję plików cookie” w preferencjach i/lub ustawieniach przeglądarki. W takiej sytuacji należy pamiętać, że brak akceptacji może uniemożliwić pełen dostęp do oferowanych przez nas usług. Więcej informacji na temat akceptacji bądź braku akceptacji plików cookie można znaleźć w instrukcji obsługi przeglądarki.

Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzia Google Analytics udostępnianego przez firmę Google, Inc. (zwaną dalej „Google”). Narzędzie to używa plików cookie — plików tekstowych znajdujących się na Państwa komputerze — do analizy sposobu korzystania z naszej strony. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania przez Państwa ze strony internetowej będą przez Google przesyłane na serwery działające w Stanach Zjednoczonych i tam też będą przechowywane. W przypadku aktywacji funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie, adresy IP pochodzące z państw członkowskich UE lub należące do innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym będą skracane. Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu operatora tej strony w celu dokonania oceny sposobu jej użytkowania, zestawiania raportów dotyczących aktywności na tej stronie dla jej operatorów oraz świadczenia na ich rzecz innych usług powiązanych z aktywnością na stronie i wykorzystaniem łącza. Adres IP, z którego Państwa przeglądarka korzysta w ramach Google Analytics, nie będzie związany z żadnymi innymi danymi należącymi do Google. Mogą Państwo odmówić korzystania z plików cookie. W tym celu należy wybrać odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że mogą wówczas Państwo nie mieć dostępu do wszystkich funkcji strony. Mogą Państwo również wycofać swoją zgodę na śledzenie przez Google Analytics. Aby to zrobić, należy pobrać i zainstalować dodatek Google Analytics Opt-out (dostępny pod adresem tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Więcej informacji na temat narzędzia Google Analytics i ochrony danych można znaleźć pod adresem, odpowiednio, tools.google.com/dlpage/gaoptout i http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html. Pragniemy zaznaczyć, że niniejsza strona korzysta z narzędzia Google Analytics z rozszerzeniem ‘_anonymizeIp()’, przez co dalej przetwarzane będą wyłącznie skrócone adresy IP, a co za tym idzie ich bezpośrednie powiązanie z pojedynczymi użytkownikami będzie niemożliwe.